SPRZEDAŻ PRZEŁĄCZNIKÓW D-Link, HP

Syndyk Vistal Construction sp. z o.o. posiada do sprzedaży używane przełączniki, tj.: 
 • Przełącznik warstwy drugiej D-Link DES-3010G - producent: D-Link, model: DES-3010G za cenę 65,00 zł brutto
 • Niezarządzalny przełącznik 24-portowy z automatycznym rozpoznawaniem szybkości HP ProCurve Switch 2124 24x10/100Mbit - J4868A, producent: Hewlett Packard, model: ProCurve, typ: 2124 za cenę 70,00 zł brutto
 • Zarządzalny przełącznik 24-portowy warstwy drugiej Switch HP Aruba 2530-24G J9776A, producent: Hewlett Packard, model: Aruba, typ: 25309-24G J9776A za cenę 270,00 zł brutto.

Syndyk wskazuje następujące warunki sprzedaży:
 1. Kupujący składa ofertę drogą e-mail na adres biuro@syndykgdansk.pl, w której wskazuje dane kupującego (nazwa, adres, nip) oraz telefon kontaktowy, przedmiot nabycia i cenę.
 2. Po złożeniu oferty na zakup danego przedmiotu, syndyk wystawi fakturę  pro - forma z terminem płatności 2 dni roboczych, którą prześle na adres e-mail wskazany w ofercie. 
 3. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w fakturze pro - forma oferta zostanie odrzucona.  
 4. Syndyk wystawi fakturę VAT po zapłaceniu całej ceny. 
 5. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu całej ceny. 
 6. Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot na własny koszt z biura syndyka, w terminie 3 dni roboczych, od dnia zapłaty całej ceny.
 7. Za nieodebrany w terminie przedmiot syndyk nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro - forma. 
Ponadto:
Zgodnie z art. 313 ust. 1 prawa upadłościowego "Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości." 
Art. 879 KPC stanowi, że "Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia." 
Zgodnie z art. 558 § 1 kc syndyk wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. Syndyk nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. 
(c)2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem